K4: Børn

Holdbeskrivelse

K4-holdet er Helsingør svømmeklubs Talent-hold. Her er en beskrivelse af, hvad K4-holdet står for og hvilke forventninger der er knyttet til rollen som svømmer på K4 Formålet er primært at give svømmerne glæde ved vand og landaktiviteter, lære om klubkultur og holdkultur og være en del af den og derudover lære om træningsmetoder.
Antal svømmere

24-26 svømmere

Årgang
7-10 år (piger yngst – drenge ældst)

Træningsmængde

Vandtræning: 3 x 1-1½time ugenligt
Landtræning: 2 x ½ time ugenligt

 

Mål og forventninger

Målsætningen på K4 er, at svømmerne udvikler god teknik i alle fire stilarter. Samtidig skal svømmerne lære at begå sig til lidt større stævner, så som endags invitationsstævner, og skabe gode vaner i forhold til dette.

 

Teknisk fokus i vand

Det tekniske fokus er, ud fra en god hoved- og kropsposition og vejrtrækning, at arbejde med rotation, rytme, armtaget, fremføring, isætning, benspark, vendinger, starter, pullout og flyben UV. Der skal arbejdes i alle fem stilarter. Ingen metertræning men fart 5-25m og acceleration og færdigheder ift. stævner.

 

Fokus på land

I landaktiviteterne skal fokus være på generelle bevægelser og gymnastiske øvelser. Samtidig skal grundlaget for gode vaner i forhold til landtræning og smidighedstræning skabes, så det er vigtigt, at svømmerne får et godt og positivt forhold til land- og smidighedstræningen gennem en varieret og sjov træning.


Grundlaget for fokuseringen

I alderen ca. 8-12 år er svømmerne i det man kan kalde en motoriske gunstig alder. Det er her, der for alvor kan arbejdes med teknik, finmotoriske og sammensatte bevægelser. Det er i denne periode ikke nogen synderlig gevinst ved decideret fysisk træning, så derfor skal der arbejdes efter princippet teknik før meter. Jo bedre svømmernes teknik er inden puberteten og kommer i den anden vækstspurt, jo bedre motoriske er svømmere, når de er færdige med puberteten.

Kriterier for oprykning til K3

Kriterier i forhold til oprykning til K3 er svømmerens tekniske niveau i flere stilarter og svømmerens fysik.

 

Hvilke stævner

Klubmesterskab/Sponsorstævne/Invitationsstævner

 

Sidst opdateret july 2023.

Vores sponsorer