Bestyrelsen

 

Kommissorium

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

 

Bestyrelsen har foreløbigt nedsat følgende udvalg til varetagelse af daglig drift og videreudvikling af klubben:

 

Senest opdateret 7. Oktober 2023

Vores sponsorer