Nyhedsbrev fra bestyrelsen

02-11-2023

November 2023

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

 

Som ny bestyrelse lovede vi kommunikation og åbenhed, det agter vi at holde. Men vi har også måttet være sikre på, at det vi kommunikerer holder. Vi vil bruge hjemmesiden, ”svømmeforældre” på facebook samt mail. Så hold også øje med hjemmesiden.

Vi har nu holdt to ordinære bestyrelsesmøder og flere møder i udvalgene. Der er god energi i møderne, og vi har alle fat i et fælles mål om at klare klubben ud af den nuværende krise. Det kræver ledelse, knofedt og penge.

Til det har vi brug for endnu flere medlemmer i udvalgene, og til at løse de mange drifts- og udviklingsopgaver, som er i en klub med næsten 2000 medlemmer. Vi har også brug for opbakning til stævner, både hjemme og ude.

Vi har nogle dygtige trænere i både K-afdelingen og U-afdelingen, som både kan og vil være med til at løfte klubben. Dem vil vi som bestyrelse værne om og støtte op om, men også give frihed til at præge svømmerne og kulturen positivt, sportsligt og menneskeligt.

Det, der har allerhøjest prioritet lige nu, er at skabe et budget, som vi tror på. Ikke bare i år, men også næste sæson, hvor vi mister indtægten fra svømmeskolen. Vi har haft to år med omkring 2 mio. kr. i underskud, og vi har en negativ egenkapital på 350.000 kr. Det foreløbige budget viser et underskud for 2023/2024 på ca. 350.000. Såfremt vi ikke bremser yderligere op, vil vi ende med likviditetsproblemer. Vi er dog fortrøstningsfulde om, at vi klarer skærene, hvis vi står sammen.

Vi har desværre været nødt til at nedlægge klubbens elitesatsning, og i den forbindelse har vi været nødt til at opsige elitetræner Mick Steen, en fagligt dygtig træner, som har skabt resultater. Vi har også været nødt til at øge egenbetalingen til stævner og svømmelejre. Vi ved godt, at det går ud over vores konkurrencesvømmere, men alternativet er værre. Der kommer nok til at gå nogen tid, før klubben igen har råd til at give tilskud til aktiviteter i større omfang.

Vi har søgt kommunen om fremskyndelse af tilskud og om udsættelse af gebyrer. Med det forbedrer vi likviditeten. Vi ser på yderligere muligheder for indtægter fra nye medlemmer og sponsorer. U-afdelingen vil se på, om vi med de vandtider vi har, kan starte nye aktiviteter.

Samarbejdet med hal og kommune har haltet de sidste år. Vi har taget initiativ til at forbedre dette samarbejde, og er i løbende dialog. Det gælder Idræt og Fritid, Idrætslinjen og HEA. Kommunens idrætspolitik har en vision om 1.000 nye medlemmer i klubberne i 2030. Som en af kommunens helt store foreninger, påtager vi os en del af det ansvar.

Vi har sendt følere ud om køb af vandtid i den periode, hvor hallen er lukket, og vi håber, at det lykkes.

Vi har i bestyrelsen talt meget om kultur. Det er vigtigt, at skabe en kultur, hvor alle er trygge. Mobberi, chikane og hårde ord, er ikke velkomne i klubben. Alle skal have respekt for hinanden, trænere, svømmere og forældre. Det er ikke mange år siden, at Kronprinsesse Mary var på besøg for at se på, hvordan vi arbejder med mobberi. Det forpligter stadig.


Vores sponsorer